• Binan?n formas? Az?rbaycan?n q?dim musiqi al?tl?rind?n olan tar?n hiss?l?rini xat?rlad?r. ?n m?asir texnologiyadan istifad? edilm?kl? tikil?n bina ???n laz?m? avadanl?q ?taliya, Avstriya, Fransa v? T?rkiy?d?n g?tirilmi?dir.
Muzeyimiz

Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbini, Seyid Şuşinskinin sinifini bitirmişdir. Güclü, təsirli və müxtəlif çalarlı səsə, orijinal ifaçılıq üslubuna malik müğənni idi.

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Leyli (Ü.Hacıbəyli - “Leyli və Məcnun”), Əsli (Ü.Hacıbəyli - “Əsli və Kərəm”), Şahsənəm (Z.Hacıbəyov – “Aşıq Qərib”),  Sənəm (Ş.Axundova - “Gəlin qayası”) və başqa  partiyaları ifa etmişdir. Muğam, təsnif və xalq mahnılarının mahir ifaçısı olmuşdur.